Ana Sayfa > Fotoğraf Yazıları
 

                                                     
Gümüş nitrattan elektronik piksel düzeneğine fotoğraf, gayet iyi işleyen bir görüntü kaydı eylemi olarak, bir “kurtuluş” ve “özgürlük” fiili olmaya, keşfedildiği zamandan sonraki çeşitli dönemler boyunca hep aday olmuştur. “Kurtuluş”, canlı veya cansız madde evreninde anbean… devamı» 

Ne oldu bize tam bilemiyorum. Her yanımız öfkeyle kuşatılmış. Öfkenin nedeni önemsiz. Nereden kaynaklandığı, kimden geldiği, kime yöneldiği de mühim değil. Şiddetin kendisi mutlak ve en yüce değer belli ki, hatta kutsal. Neyi koruyor içimizdeki şiddet, hangi korkumuzu bastırıyor?… devamı»


Toplumsal Konular Çalışan Fotoğrafçının Maksadı Ne Olabilir


                                                                                                                 

Kameralar az bir şey küçülünce fotoğrafçılar sokaklara çıkıp dolaşmaya başladılar. Önceleri ürkek ve dışarıdan bakarak çektikleri fotoğraflar edebiyatın ve resmin temalarını tekrarlıyor, doğanın yüceltildiği sahneleri canlandırıyordu. Portreler ise resmin geleneğinden esinle insan ruhuna nüfuz etmeye çalışıyordu. Fotoğrafçılık ince bir… devamı»


Dijital Fotoğraf Belgesel Fotoğrafın Sonu mu? - Cengiz Oğuz Gümrükçü


“Dijital fotograf belgesel fotografın sonu mu?” sorusunu sorduğumuzda “Dijital fotograf piyasasını” ve “Belgesel Fotograf”ın  şimdiki durumunu doğru olarak tanımlayabilmek gerekir.

devamı»

Düşmanla Yaşamak: Ev İçi Şiddet


Ben ev içi şiddetin değil, aşkın fotoğrafını çekmek için oradaydım. Tesadüfen, bir kadının sevdiği adam tarafından evinde dövüldü¬ğüne tanık oldum. Böyle birşeyin olabileceğini daha önce hiç düşünme¬miştim. Bu, seksenli yılların başında oluyordu.

devamı»

İlk ve Son Söz

Ali Öz
Fotoğraf projelerimde iç hesaplaşmalara, insanlık çıkmazlarına, ruhsal fırtınalara, güzellik ve yetkinlik duygusuna ilişkin titreşimleri somutlaştırmaya özen gösteriyorum. Bu özen bence, varoluşumuzun anlamını sorgulama sorumluluğuyla aynı arabaya koşulmuş iki yağız at gibidir. Günümüz basın yayın organlarının yarattığı görüntü sağanağının dışına düşen,… devamı»

Sayısal Görsel Üretim Çağında Belgesel Fotoğrafa Etik Bir Yaklaşım


Tahir Ün
İnsanoğlunun görüntüye olan bağlılığı, henüz Paleolitik çağda Altamira Mağarası'ndaki av  resimlerinin büyüsüne kapılmasıyla başlar. Aslında bu, günümüze değin sürecek olan doğayı yansıtma çabalarının da başlangıcı olacaktır.

devamı»

Fotoğrafçının Adabı Fotoğrafın Erkânı


Özcan Yurdalan

OLAĞAN ‘İNSANİ-VİCDANİ-DEMOKRATİK’HALLER
ESTETİK VE KAYBOLAN GERÇEKLİK
BELGESEL FOTOĞRAF NEYİN ARACI DEĞİLDİR
MERAKLISI İÇİN OKUMA ÖNERİSİ

 

devamı»

Modelini Öldürmek


Tanju Akleman

“Benim yani ölümün fotoğrafını çekmeni istiyorum der” Azrail, Wim Wenders’in Palermo’da Yüzleşme filminde fotoğraf sanatçısı Finn Gilbert’e. Yaşamının bağışlanması bu fotoğrafı çekmesine bağlıdır...

devamı»

Fotoğrafta ‘etik’ sorunu


Murat Yaykın

Türkiye’de son yıllarda belgesel fotoğraf üzerine konuşmalar/tartışmalar sürdükçe bende yazılarımda okuyucu ile paylaşmaya çalışıyorum. Geçen yazımda “fotoğrafçının tutumu”na değinirken etik kavramına da kısmen değinmiştim. Bugünlerde bu kavramları anımsamak, kapsamlarını, içeriklerini yinelemek gerekli görünüyor.

devamı»

Koyun olmayan yerde keçi, Abdurrahman Çelebi...


Murat Germen

"Hoppalaaa, nerden çıktı bu başlık?" diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum, yazacağım şeyle ilgisi yok aslında. Koyunlarla (ki ülkemizde çok var), keçilerle (ki onlardan da çok var inadına),

devamı»

Fotoğrafçılar İçin Bir 'Model Sözleşmesi' Önerisi


Kemal Cengizkan

 

Genel tanım olarak sözleşmeler iki taraf arasında yapılan ve tarafların yetkilerini, sorumluluklarını ve haklarını belirleyen yazılı dökümanlardır. Tanım gereği iki taraf söz… devamı»


Fotoğraf ve etik üzerine...


Murat Germen

 Fotoritim dergisinin Aralık 2008 sayısında, Tanju Akleman’ın “Fotografla Yüzleşme” adlı köşesinde “Modelini Öldürmek” başlıklı bir yazı yayınlandı. Fotografçı ve modeli arasında olması gereken ama ülkemizde çoğunlukla önemsenmeyen saygı ilişkisine dolaylı olarak dikkat çekiyordu yazı.

devamı»

Kötüyü Sosyal belgesel fotoğraf alanında “etik” ve farklı bir dilin imkânı üzerine notlar


Ali Saltan

Herhangi bir insan faaliyeti söz konusu olduğunda, o faaliyet içindeki ilişkilerin, kişilerin hak ve özgürlüklerine ve de varoluşlarına zarar vermeyecek şekilde geliştirilmesine işaret eden “etik” göz ardı edilemez.

devamı»

Fotoğrafçının Tutumu


Murat Yaykın

Umarım çalışmalarım dünyanın iyileşmesini sağlar. Fakat ben bu amacı bir bireyi kullanarak gerçekleştirmek istemiyorum. Bizim daha derinlerde yatan sorunlara ulaşmamızı sağlayan şey bireyin anlattıklarıdır.

devamı»

Postmodernizm ve Geleneksel Fotografçılığın Geleceği

Çeviren: Emrehan Zeybekoğlu

Üzerinde düşündükçe, zaman ve enerji harcayıp kaynaklarımızı ayırdığımız sürece, kendimize ve başkalarına, fotograf ile gerçekten ne söylemek istediğimizi, çalışmamızın ne yönde gittiğini sormamız kaçınılmazdır. Çoğumuz gümüş görüntülerle çalışmaya bir makine, objektif, banyo metodları ve malzemesi kullanarak oldukça standart bir… devamı»


Dondurulmuş Zaman: Dans Fotografları

Cengiz Oğuz Gümrükcü

1822 yılında Nicephore Niepce, ilk görüntüyü elde ettiğinde pozlama süresi sekiz saat civarındaydı.
   
1839’da Daguerre, buluşunu Fransa Bilimler Akademisi’ne sunduğunda, fotografın pozlanması için gereken süre saatlerden dakikalara inmişti. O dönemde, fotograf çektirmek isteyen bir kişi, uzun… devamı»


Fotoğrafın Onuru

Tahir Ceylan
Görüntüler bir keşiftir aslında. Işığın sonsuz dansına ilişkin bir keşif. Berger, “Görünebilirlik ışığın bir niteliğidir. Renkler de ışığın yüzleri. İşte bu nedenle bakmak, tanımak bir bütüne varmaktır” der. Bir bilme şeklidir bu. Nesnelerin, nesnelerle kişinin arasın­daki ilişkinin, yine o kişinin… devamı»

İkinci Körfez Savaşında Fotoğraf ve Propaganda

Ali Bayraktaroğlu

Fotoğraf:

İletişim araçları arasında dönemlerin, yaşanan olayların, acıların ve sevinçlerin hatırlanmasında fotoğraf hiç şüphesiz en önemli araçtır. Fotoğrafın anı somutlaştıran durağan yapısı, insanlığı yaşananlara karşı tanıklık etmeye davet ederek, hayata karşı durup, düşünmeye sevk… devamı»


Liberal-Çoğulcu Yaklaşım ve Haber Fotoğrafı

Ali Bayraktaroğlu

Liberal-çoğulcu yaklaşım1, merkezine aldığı bireyin eğitilip, bilgilendirilmesi ile birlikte sınırsız seçim özgürlüğü paralelinde kendisine sunulanlar arasından herhangi bir sınırlamaya ve/veya sansüre ihtiyaç gerektirmeksizin en faydalı olana karar verebilme yetisine sahip, ideal bireyi tanımlar. Böyle bir… devamı»


Toplumsal Belleğin Görsel Taşıyıcısı Olarak Fotoğraf Sanatı

Handan TUNÇ / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Sanat yapıtı olarak fotoğraf, bir yandan özgül toplumsal süreçlerin ürünüdür; öte yandan bir özerklik vurgusuyla, toplumun karşısında eleştirel bir konum edinmesine ne­den olan, bir gerçekliğin içeriğini somutlaştıran görsel savdır. Sanata dair teoriler en çok fotoğraf sana­tında, sanat-toplum bağını ön plana… devamı»

Türkiye’de Fotoğraf Ve Kurumsallaşma (2)

Yard.Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR
1930 yılında yaşanan Dünya ekonomik bunalı­mının ülkemize etkisi, Cumhuriyet yönetiminin ekonomi ve endüstrileşme planlarının yavaşlamasına neden olmuş, bunun üzerine kendini siyasal ve kültürel olarak var ede­cek bir arayışa yöneltmiştir. Halkevleri örgütlenmesi de bu dönemde gündeme gelmiş­tir. Cumhuriyet döneminden önce, devletin… devamı»

Neden Doğrudan Fotoğraf

Gökhan Demirer

www.gokhandemirer.com


Önce biraz tarih karıştıralım. Ama hiç mağara resmine, İsa’ın doğumuna gitmeden, doğrudan fotoğraf konusuna doğrudan girelim. Zira fotoğraf camiamızda çoğu kez yapılageldiği gibi, Sanatın Öyküsü’ydü, Sanatın Gerekliliği’ydi, Hançerlioğlu Felsefe Sözlüğü’ydü derken, bir de bakıyorsununuz, daha yola çıkarken… devamı»

Işık Yazıları

Cengiz Oğuz Gümrükcü
Yıl 1996…  Sıcak bir Temmuz  öğleninde, Kızılay’da fotograf çekiyor ve beni burada fotograf çekmeye iten şeyin ne olduğunu düşünüyordum hep. KESK üyeleri sloganlar atıyor, ben umutsuzca deklanşöre basıyordum. Sonuçlar beni tatmin etmeyecekti, biliyorum. Bir süre sonra Cumartesi Anneleri çıkmıştı ön… devamı»

Türkiye’de Fotoğraf Ve Kurumsallaşma (1)

Yard.Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR
1789 Fransız Devrimi sonrasında başlayan aydınlanma ve yenileşme hareketleri, başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyada birçok sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapılanmaların yaşandığı dönemin de başlangıcı olmuştur. Aydınlanma ve halk egemenliğine giden bu süreçte genç Türkiye Cumhuriyeti de topluma siyasal… devamı»

Bir Toplumun Belgeselcisi, August Sander

Yard.Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR

Bazı fotoğrafçılar bilim adamı, bazılarıysa ahlakçı olarak işe koyulurlar. Bilim adamları dünyanın bir envanterini yaparlar, ahlakçılarsa ağır vakalara yoğunlaşırlar. Bilim olarak fotoğrafa bir örnek, August Sander'in 1911 yılında başladığı, Alman insanının fotoğrafik bir kataloğunu çıkarma projesidir.

devamı»

Fotoğrafçı Gözüyle Savaş

Cengiz Oğuz Gümrükcü
Fotograf makinesi 1839’da Daguerre tarafından icat edildi. Seçkinlerin kullanacağı bir araç olarak icadından 30 yıl gibi kısa bir süre sonra fotograf, polis dosya kayıtları, savaş muhabirliği, askeri istihbarat, pornografi, ansiklopedi belgeleri, aile albümleri, kartpostallar, antropolojik kayıtlar, etik dersler verme, merak… devamı»

JOSEF SUDEK: Bir Çek Romantiği

Çeviren: Senem Tekin

On yıllar boyunca Josef Sudek, sekiz kitabının ve fotoğraflarından oluşan monografların basıldığı Çekoslavakya'da oldukça iyi tanınmış ve saygı görmüştür. Avrupa'da pek çok, kendi ülkesinde iki sergi ve sekseninci yaşına bastığı son baharda Prag'daki Kunst Gewerbe Müzesi'nde önemli bir retrospektif sergi… devamı»


Toplumsal Bilincin Oluşmasında Belgesel Fotoğrafın Önemi

Yard.Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR
Konusunu yaşanan gerçeklikten alan belgesel fotoğraf; insanların kültürlerinin, yaşam biçimlerinin, toplumsal değerlerinin, siyasal ve toplumsal hareketlerinin, toplumun kendisine veya bir başka topluma fotoğrafçının kendi bakış açısıyla yorumlanıp aktarıldığı bir tarzdır. devamı»

Belge Fotoğrafı


devamı»

Belgesel Fotoğraf


Kaynakça: AFSAD Eğitim Araştırma Birimi Notlan- 1984/ Ankara
Hazırlayan: Cengiz Oğuz Gümrükçü


Ankara, Ocak 1998


Fotoğrafın tanımı, belgesel fotoğrafın tanımı ile içice geçmiş durumda.. Tabii eğer teknik tanımlar yapmıyorsanız.

devamı»


Doğrudan Fotoğraf


devamı»

"Belgesel Fotoğraf ve Haber Fotoğrafı; Fark Nerede?"


Hazırlayan: Şeyda Sever

Tezimi yazarken sık sık “belgesel fotoğraf” kavramı ile "haber fotoğrafı" kavramını birbirinin yerine kullanmaya başladığımı ya da bu iki kavram arasındaki farkların tam olarak tanımlanmamış olduğunu fark ettim.  Hemen herkes haber fotoğrafıyla belgesel… devamı»


Fotoğraf, Belgesel Fotoğraf, Fotoğrafı Ayrıştırmak


devamı»

Cumhuriyet Döneminde Çağdaş Fotoğrafçılığımızın Gelişimi


devamı»

Fotoğrafın Kısa Geçmişi


devamı»Share   


COG Sitesi için tıklayın. Tasarım: CANDENİZ Bu işin arkasında kimler var ! Sitenin tüm bölümlerini birlikte gör.